Izčrpanost

V srednji šoli učitelj napoveduje zadnji preizkus znanja v šolskem letu:
“Nihče ne sme manjkati! Ni opravičila, razen za težje bolezni ali smrt v ožji družini.”
“Seveda se vedno najde kakšen pameten v zadnji klopi: “Kaj pa v primeru seksualne izčrpanosti?”.
“Smeh v razredu.
“Sledi mirni učiteljev odgovor:”Boš pa z drugo roko pisal.”

Dvomestno število

Šolski nadzornik hoče med uro matematike preizkusiti kritičnost učencev in reče enemu med njimi:
“No, povej mi, katerokoli dvomestno število.”
Učenec pomisli in reče: “Triinpetdeset.”
Nadzornik napiše na tablo število petintrideset in počaka ali mu bo kdo ugovarjal. Nihče. Zato zahteva še od drugega učenca naj mu tudi on pove kakšno dvomestno število.
Učenec reče: “Štiriindvajset.”
Nadzornik napiše dvainštirideset in se spet sam pri sebi jezi, ker mu nihče ne ugovarja.
Zdaj pokliče še tretjega, ta pa reče: “Šestinšestdeset! To boste pa menda že prav napisali!”