Sklanjatev

V šoli učiteljica vpraša Janezka: Janezek kako se sklanja dedek? Janezek pa odgovori:brez kozmodiska zelo težko!

Izčrpanost

V srednji šoli učitelj napoveduje zadnji preizkus znanja v šolskem letu: “Nihče ne sme manjkati! Ni opravičila, razen za težje bolezni ali smrt v ožji družini.” “Seveda se vedno najde kakšen pameten v zadnji klopi: “Kaj pa v primeru seksualne izčrpanosti?”. “Smeh v razredu. “Sledi mirni učiteljev odgovor:”Boš pa z drugo roko pisal.”

Dvomestno število

Šolski nadzornik hoče med uro matematike preizkusiti kritičnost učencev in reče enemu med njimi: “No, povej mi, katerokoli dvomestno število.” Učenec pomisli in reče: “Triinpetdeset.” Nadzornik napiše na tablo število petintrideset in počaka ali mu bo kdo ugovarjal. Nihče. Zato zahteva še od drugega učenca naj mu tudi on pove kakšno dvomestno število. Učenec reče: [...]